Algemene vergadering

De algemene vergadering is het hoogste beslissing en beleidsorgaan van Zorggroep Orion.

Onze algemene vergadering bestaat uit de voltallige raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Turnhout: https://www.turnhout.be/samenstelling-gemeenteraad

De algemene vergadering wordt minimaal 2 maal per jaar samengeroepen om strategische beslissingen te nemen. Het gaat o.m. om het vaststellen van de jaarrekening en het goedkeuren van het meerjarenplan en de aanpassingen hieraan dat de grote plannen voor de komende jaren weergeeft en het wijzigen van statuten.

De secretaris van de algemene vergadering is de algemeen directeur Bart Michielsen.

Bij vragen neem dan contact op via mail bart.michielsen@zorggroep-orion.be of telefonisch 014 28 40 00.