Over ons

Wat doet Zorggroep Orion?

Zorggroep Orion omvat Lokale Dienstencentra Albert Van Dyck en De Schoor, ontmoetingscentrum De Meerloop, assistentiewoningen De Dijk en De Flatjes. Daarnaast maken Woonzorgcentra De Wending en De Vliet deel uit van de zorggroep. In 2023 openen we dienstencentrum De Wissel en Assistentiewoningen De Houthaven in het gloednieuwe Pioniersgebouw in hartje Turnhout.
Ruim 200 medewerkers en 280 vrijwilligers zetten zich samen in om integrale, kwalitatieve en mensgerichte zorg- en dienstverlening te bieden.

Onze missie en visie

youtube-video-thumbnail

Onze Missie: de beste zorg en de beste ondersteuning bepalen we samen

Zorggroep Orion is er voor mensen met zorg of mensen die vragen hebben over zorg- en ondersteuningsnoden.

Er is één doel en dat is de beste zorg en de beste ondersteuning in de beste omstandigheden.

Om dit doel te bereiken staat de mens met al zijn zorgvragen voorop. We zetten vragen, verwachtingen en behoeftes om in heldere antwoorden en vertrekken zoveel mogelijk vanuit de autonomie van de klant.

Om dit doel te bereiken geven we ook mantelzorgers een plaats bij Zorggroep Orion.

We bepalen samen met de klant én de mantelzorger wat kan bij Zorggroep Orion. Hoe we ons organiseren is afhankelijk van de verwachtingen van de klant.

Onze visie: we willen als zorg organisatie de referentie worden in de regio.

Zorggroep Orion wil de best mogelijke zorg en diensten aanbieden.

We hebben professionele medewerkers met een passie voor mensgerichte zorg. Vrijwilligers zijn meer dan welkom bij Zorggroep Orion.

We geloven in ons eigen aanbod en we staan open om nieuwe dingen uit te proberen om onze klanten zoveel mogelijk te helpen.

We gaan voor hoge kwaliteit en daarmee bedoelen we mensgerichte zorg, zorg op maat met veel aandacht voor levenskwaliteit.

We bieden continuïteit in onze dienstverlening en zijn er op elk moment voor onze klant.

We doen wat we zeggen en we vertellen het ook.

Onze kernwaarden

De vier kernwaarden leiden tot mensgerichte zorg én zorgen ook voor trotse medewerkers.

verbinden

Verbinden

We verbinden ons in eerste instantie met de cliënt en zijn omgeving. We zorgen ervoor dat niet alleen de cliënt zich goed voelt maar ook de mantelzorger. Verbinden betekent ook samenwerken. Er is – meer dan vroeger – nood aan krachten bundelen en samenwerking. We werken niet in het hokje van onze organisatie, een discipline of een afdeling, maar we werken samen met slechts één doel: de best mogelijke zorg realiseren.

professioneel

Professioneel

We hebben nood aan de best opgeleide medewerkers en vrijwilligers die weten hoe ze met cliënten moeten omgaan en die de beste manier van zorg ook kennen en toepassen. We schaven voortdurend onze kennis bij en gaan voor state of the art zorg.

vitaal

Vitaal

Werken bij Zorggroep Orion is mee nadenken, actief verantwoordelijkheid opnemen, met oplossingen komen en eigenaarschap nastreven. Zorggroep Orion staat voor dynamiek, innovatie en een hoge mate aan creativiteit. Onze medewerkers en vrijwilligers werken met bezieling. Onze mensen maken het verschil en zetten anderen in beweging waardoor nieuwe kansen ontstaan. We zijn een inspiratiebron voor elkaar en ook voor anderen.

betrouwbaar

Betrouwbaar

Betrouwbaar betekent nakomen wat afgesproken is. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn eerlijk en integer. We kunnen eveneens rekenen op onze medewerkers en vrijwilligers en we verwachten dat zij aanspreekbaar zijn op hun verantwoordelijkheden. Betrouwbaar is ook respectvol omgaan met elkaar en met onze klanten.

Orion is inspirerend voor onze zorggroep

sterrenbeeld

Orion is een sterrenbeeld dat het best zichtbaar is in de donkere maanden, wanneer zorg het meest nodig is. Centraal in het sterrenstelsel staan drie heldere sterren die de Orion- gordel vormen. Hier koppelen we onze drie pijlers aan: kwaliteit, mensgerichtheid en geïntegreerde zorg. De Orionnevel is bovendien een relatief jonge constellatie waaruit nog steeds nieuwe sterren geboren worden. Deze voortdurende uitbreiding geeft de ambitie van de zorggroep weer: samen met andere partners, in een netwerk, groeien om een integraal zorgaanbod uit te bouwen.

Organogram Zorggroep Orion

Dit universum met onze missie, visie (sterrenkijker) en kernwaarden zijn het kader.

Onze bewoners, bezoekers, klanten en mantelzorgers staan centraal. Woonzorg en thuiszorg vormen de warme kern rond onze zorgvragers. Bij woonzorg is er een prominente plaats voor verschillende clusters met hun eigen aanbod. Daarrond is er een werking in beweging via verschillende clusters die instaan voor beleid en ondersteunende, algemene diensten op maat van de noden die onze kernteams mee in een positieve spiraal brengen.

Klik op het organogram voor een detail van de verschillende clusters binnen Zorggroep Orion.

Ons bestuur

In deze rubriek vind je alle beschikbare informatie over de besluitvorming en het beleid bij Zorggroep Orion.

Heb je toch nog vragen hierover? Stuur dan een e-mail naar communicatie@zorggroep-orion.be