Bezoek en inspraak

Bezoek is altijd welkom. Familieleden geven we graag de mogelijkheid om mee te denken over de werking van het WZC, net als de bewoners zélf uiteraard.

Bezoek - feestjes - leesruimte

Iedere bewoner kan vrij bezoek ontvangen. Er zijn geen vaste bezoekuren. Je kan altijd het woonzorgcentrum verlaten, bij familie of vrienden logeren of op vakantie gaan. De afdeling dient hiervan wel op de hoogte gebracht te worden. Na overleg en reservatie via ons onthaalteam kunnen familiefeesten of bijeenkomsten georganiseerd worden. Elke namiddag kan je terecht in de cafetaria voor een drankje of gewoon een gezellig praatje met medebewoners of bezoekers. In WZC De Wending zijn er kranten en weekbladen ter beschikking in de gezellige leesruimte op het gelijkvloers.

Gebruikersraad/familieraad

In WZC De Wending organiseren we één keer per kwartaal een gebruikersraad die samengesteld is uit bewoners en familieleden. Voor de bewoners in WZC De Vliet is er twee keer per jaar een familieraad. De raden kunnen advies uitbrengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het woonzorgcentrum, over alle onderwerpen die de algemene werking van het woonzorgcentrum betreffen.

Klachten en meldingen

Iedereen kan een klacht indienen bij onze medewerkers. Er zijn tevens klachtenformulieren ter beschikking op verschillende plaatsen in het woonzorgcentrum. Ook hier op onze website vindt u hier meer informatie over en kunt u online een klacht indienen of een melding maken. Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners hun mening en/of ongenoegen kunnen uiten. We hebben tevens twee vertrouwenspersonen die hiervoor kunnen ingeschakeld worden.

Vertrouwenspersonen

Onze vertrouwenspersonen kunnen hulp bieden bij het indienen van een klacht of een melding.

Anita Goos - anita.goos@zorggroep-orion.be - 014 28 43 10

Annemie Goossens - annemie.goossens@zorggroep-orion.be - 014 28 43 41