Deskundig team voor onze bewoners

Onze zorg bieden we aan met deskundig personeel. Sleutelwoorden zijn: selectie, dagelijkse inzet, evaluatie en bijscholing. Vanuit een afdelingsgerichte benadering organiseren de teamcoaches samen met de verzorgende en verplegende medewerkers, facilitaire medewerkers, begeleiders wonen en leven, kinesisten en ergotherapeuten een multidisciplinaire werking. Familie, huisarts, sociale dienst, psycholoog, directie en iedereen die kan bijdragen tot het versterken van die kwaliteitszorg wordt evenzeer betrokken bij het hele zorggebeuren. Daarnaast zijn heel wat mensen dagdagelijks bezig om het verblijf van de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken, zoals administratie, pedicure, kapster, vrijwilligers,...

Sociale dienst

De sociale dienst ontvangt de (kandidaat-)bewoner en/of familie. Zij geven al de nodige informatie over de opnamecriteria en de financiële aspecten. De sociale dienst is eveneens beschikbaar voor persoonlijke gesprekken met bewoners en familieleden. U kunt er terecht met vragen in verband met pensioenen, zorgverzekering, zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. U kan er terecht na telefonische afspraak.

Zorggroep Orion
Zorggroep Orion

Begeleiders wonen en leven

De begeleiders wonen en leven staat in voor de vrijetijdsbesteding van de bewoners. De bewoner kan zelf deelnemen aan allerhande activiteiten, afhankelijk van zijn eigen noden en behoeften. De begeleiders wonen en leven worden ondersteund door vrijwilligers en andere medewerkers. Via het maandelijks huiskrantje, wordt men op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen in het woonzorgcentrum.

Facilitaire medewerkers (onderhoud en logistiek)

Deze dienst staat in voor het onderhoud en de schoonmaak van de gebouwen en de logistieke ondersteuning van het zorgteam. Hiervoor wordt beroep gedaan op eigen personeel onder leiding van elke teamcoach per afdeling.

Zorggroep Orion

Technische dienst

De technische dienst van Zorggroep Orion staat in voor het onderhoud binnen de gebouwen. U kan steeds op hen rekenen voor allerlei zaken. Indien nodig worden zij bijgestaan door gespecialiseerde technici.

Medewerkers keuken

De keukendienst zet zich elke dag in om een evenwichtig en afwisselend menu te presenteren. Hierbij wordt er ook rekening gehouden met dieetmaaltijden. Indien je geen gebruik wenst te maken van de dagelijkse menu kan je vooraf kiezen tussen alternatieve menu’s. Deze worden een week vooraf doorgegeven.

Administratie

De administratie zorgt voor het opstellen van de rekeningen, geeft inlichtingen over de facturatie (medicatie, dagprijs),...

Zorggroep Orion

Paramedische zorg

De kinesitherapeuten, ergotherapeuten en begeleiders wonen en leven staan onder leiding van de teamcoaches. Het doel van de kinesist is om bewoners in beweging te houden en te activeren. Men geeft specifieke kinebehandelingen op doktersvoorschrift (Vb. bij protheses, CVA,…). De kinesist zorgt voor de nodige hulpmiddelen zoals rollator, rolstoel,… De ergotherapeut houdt de bewoners op de afdeling ook mee in beweging. Hiervoor wordt er o.a. wekelijks groepsturnen op de afdeling georganiseerd. De ergotherapeut volgt de activiteiten van het dagelijks leven op (algemene lichaamsverzorging). De ergo zal activiteiten organiseren voor bewoners die actief willen blijven doch niet over een voorschrift voor kine beschikken. We voorzien op elke afdeling een bewegingshoek met allerlei materialen (hometrainer, katrollen…). Men kan van de bewegingshoek individueel gebruik maken of onder begeleiding van de ergotherapeut. Sinds kort is het paramedisch team versterkt met een psychologe. Zij ondersteunt en coacht het team in het streven naar een optimale begeleiding, behandeling en verzorging van onze bewoners.

Woonzorgmanager

Het woonzorgcentrum wordt aangestuurd door en woonzorgmanager. Deze staat in nauw contact met de teamcoaches en de zorgteams op elk afdeling of in beide leefgroepen. De woonzorgmanager runt het woonzorgcentrum in die mate dat het zorgpersoneel, de facilitaire medewerker, de begeleiders wonen en leven, onze kinesisten en ergotherapeuten, de teamcoaches en de vrijwilligers zich kunnen focussen op hun bijdrage aan mensgerichte zorg voor elke bewoner.

Zorggroep Orion

Verpleging en verzorging

In samenspraak met de huisarts, door de oudere zelf gekozen, ondersteunt het verpleegkundig en verzorgend personeel de bewoners bij de dagelijkse verzorging. Familieleden kunnen, indien zij dit zelf wensen, steeds actief meehelpen bij de zorgverlening (bv. hulp bij maaltijden).