EFRO dementiezorg: een nieuwe visie op dementiezorg

In het strategisch plan van Zorggroep Orion is dementiezorg één van de belangrijke speerpunten. In 2021 starten we alvast met het uitwerken van een visie op dementiezorg met het oog op een innovatieve en hoogkwalitatieve vorm van dementiezorg bij Zorggroep Orion. Samen met zorgproeftuin LICALAB en Stad Turnhout zijn we dit najaar reeds een project opgestart in het kader van EFRO om de nodige methodiek voor het uitwerken van deze visie op dementiezorg te ontwikkelen. Hierbij wordt gewerkt met de methode van co-creëren.

Zorggroep Orion

Via co-creatie met medewerkers en gebruikers die expertise hebben in dementie en via de samenwerking met bovengenoemde partners hopen we binnen enkele jaren uit te blinken en een referentie te zijn in dementiezorg voor de regio. Deze nieuwe visie op dementiezorg dient ook als inspiratie voor het ontwerp van en de werking in het nieuwe woonzorgcentrum dat we binnen enkele jaren wensen te bouwen voor de bewoners in De Vliet. Samen bepalen we wat de beste dementievriendelijke omgeving kan zijn. Dementiezorg krijgt ook een werkingsluik in onze assistentiewoningen en dienstencentra. We zijn er van overtuigd dat we hier met onze medewerkers, vrijwilligers, bewoners en zorgpartners een waardevol verhaal kunnen neerzetten.

Met de steun van

Dit project geniet steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Zorggroep Orion

Info

De grote thema’s in het strategisch plan van Zorggroep Orion vind je op www.zorggroep-orion.be/wij-zijn-zorggroep-orion