Een warm hart voor Turnhout-Oost met onze buurtcoach

Zorggroep Orion en lokaal bestuur Turnhout beantwoordden de projectoproep van de Vlaamse overheid voor het realiseren van een zorgzame buurt op plaatsen waar de nood hoog is. Er werd aangetoond dat Turnhout-Oost, het gebied ter hoogte van de Steenweg op Oosthoven, zeker in aanmerking komt voor meer sociale cohesie in deze buurt. Bewoners kampen er met isolement en vinden moeilijk de weg naar de juiste zorginstanties en welzijnsorganisaties die hen kunnen ondersteunen. Ook het buurtnetwerk zelf kan veel sterker mits een goede ondersteuning. Met de toekenning van 82000 euro aan projectsubsidie door minister Wouter Beke zal Zorggroep Orion in goed overleg met het lokaal bestuur en de plaatselijke zorg- en welzijnsorganisaties, inzetten op de realisatie van een antennepunt in Turnhout Oost. Hieruit zal een buurtcoach aan de slag gaan. In de komende twee jaar worden hier de grootste noden in kaart gebracht en zal de focus liggen op het realiseren van ontmoeting, participatie en empowerment van de buurtbewoners. Dit antennepunt wordt ondersteund door de werking en diensten vanuit OC De Meerloop en later door het nieuwe dienstencentrum De Wissel dat momenteel wordt gebouwd in het Pioniersgebouw. Deze "warme buurt" zal een gezamenlijke realisatie zijn tussen het lokaal bestuur van Turnhout, Zorggroep Orion en de lokale zorg-en welzijnspartners.

"Ik ben blij mijn schouders mee onder het project 'Een warme buurt in Turnhout-Oost' te kunnen zetten. Ben je een buurtbewoner van Turnhout-Oost en blijf je graag op de hoogte of trek je graag mee de kar? Stuur me dan een mail of bel me even."

Ingrid Jansen

mantelzorgcoördinator - buurtcoach (Turnhout-Oost)

We doen het samen

Via burenbevragingen in 2021 leerden we dat er in Turnhout-Oost nood is aan meer verbinding tussen de buren onderling. Er leven veel alleenstaande mensen in de buurt, voor een groot deel senioren. Zij voelen zich vaak eenzaam. In een aantal straten wonen buren van verschillende afkomst en alle mogelijke generaties. Mensen kennen mekaar niet (meer). Het aandeel niet-werkende werkzoekenden is hoger dan in andere buurten. En de drempel om hulp te vragen blijkt hoog. Tegelijk zien we een hele groep buren die heel graag een helpende hand bieden om mee te zoeken naar oplossingen. Zo groeide het project 'Een Warme Buurt voor Turnhout-Oost'.

Ingrid, onze buurtcoach Turnhout-Oost, zal samen met de Buurtmakerij van stad Turnhout, andere lokale partners en buurtbewoners thema's zoals eenzaamheid, samenhang, elkaar ontmoeten, helpen en ondersteunen aanpakken. Onze buurtcoach is er voor jou. Neem contact op met haar!

Zorggroep Orion

Wat gaan we doen?

Het doel is om samen met lokale partners en betrokken buurtbewoners tot een echte zorgzame buurt te komen. Naast ontmoeting en samenleven is onder andere ook het bereiken en versterken van kwetsbare buurtbewoners een belangrijk punt van aandacht. Net zoals meer samenwerking tussen buurtbewoners die vrijwillig een helpende hand willen bieden, en de aanwezige lokale officiële hulpverlening.

Zorggroep Orion

Woon jij in een van volgende straten?

Hovenierstraat | Vredestraat | Lindekensstraat | Patersstraat | Steenweg op Oosthoven | Goedendagstraat | Linieplein | Meuletiende | Posteleinpad | Warmoespad | Pastinaakplein | Bloemfonteinstraat | Elf Novemberlaan | Wilgenstraat | Clara Dresselaerslaan | De Paul Janssenlaan

of er vlakbij? Dan ben jij één van de buren van de Warme Buurt Turnhout-Oost.

Zorggroep Orion

Samen voor meer buurtgevoel

• Heb jij interesse in meer ontmoeting met mensen uit je buurt en wil je op de hoogte blijven over je buurt?
• Heb jij bepaalde talenten of passies die je wil delen met anderen uit de buurt via een 'helpende handen' initiatief?
• Kan je zelf wel wat 'helpende handen' gebruiken?

Laat het weten via een telefoontje of e-mailtje aan buurtcoach Ingrid.

Ingrid.jansen@zorggroep-orion.be

014 28 40 00