Veiligheid

Je eigen veiligheid

De automatische schuifdeuren zorgen ervoor dat men slechts beperkt toegang heeft. Als resident beschikt je over een sleutel zodat je altijd vrij in en uit kan gaan. Als je televisie kijkt of bezoek ontvangt, gelieve dan rekening te houden met je buren en op het lawaai te letten en de stilte te respecteren tussen 22 uur en 6 uur. Het is verboden om onbekenden toegang te verschaffen tot het gebouw.

Brandveiligheid

Zorggroep Orion organiseert evacuatieoefeningen met de eigen medewerkers. Elke resident krijgt beschikking over de richtlijnen die moeten gevolgd worden bij een eventuele brand of ramp. Een situatieschets met vluchtplan naar de mogelijke nooduitgangen wordt eveneens ter beschikking gesteld.

Enkel een televisie of een computer met flatscreen wordt toegelaten. TV's met beeldbuis worden niet toegelaten. Andere elektrische apparaten dienen in goede staat te zijn en voorzien van een CE sticker.

Defecten of beschadigingen aan snoeren, stekkers, stopcontacten en dergelijke moeten zo snel mogelijk hersteld worden.

Er mag gerookt worden in de individuele assistentiewoning. De voordeur moet dan wel gesloten blijven om rookhinder in de gangen te vermijden. Er mag niet gerookt worden in bed.

Procedure brandalarm

Indien er in je flat een brandalarm afgaat, dan neemt een medewerker van het woonzorgcentrum telefonisch contact met je op om te vragen of er ook daadwerkelijk iets aan de hand is. De medewerker neemt op basis daarvan de gepaste maatregelen.

Huisdieren

Huisdieren zijn onder geen enkel beding toegelaten.