Zorggroep Orion engageert zich in de interregionale samenwerking SAMEN AAN Z: focus op de medewerkers in de zorg.

Het personeelstekort in de zorg in Vlaanderen en Nederland blijft stijgen. Wat kunnen zorg- en welzijnsorganisaties zelf ondernemen zodat medewerkers in de zorg blijven? Samen aan Z biedt verschillende initiatieven aan.

Wie graag alles op de voet volgt, kan zeker ook terecht op de website van SAMEN AAN Z.

Wat is het doel van Samen aan Z?

We willen het behoud van zorg- en welzijnsmedewerkers vergroten door de wendbaarheid en het innovatief vermogen van zowel medewerkers als organisaties te verbeteren.

Het project zet in op werkbaar werk: werk waarvan je niet ziek of overspannen wordt, motiverend en boeiend is en kansen biedt op leren en ontwikkelen.

Verder wil Samen aan Z samenwerking en verbinding creëren tussen organisaties om de impact en draagkracht te vergroten. Samenwerking verhoogt het welbevinden van zorg- en welzijnsmedewerkers en bijgevolg de kwaliteit van de zorg, zo toonde de praktijk tijdens COVID-19 althans aan.

Wat doet Samen aan Z?

Het biedt 4 trajecten aan die zorg- en welzijnsorganisaties gratis kunnen volgen:

  • Traject Care2Adapt: voor sleutelfiguren die de brug willen vormen tussen innovatie en de werkvloer.
  • Traject Team Champions Welzijn: voor teamleden die bottom-up de veerkracht binnen hun team willen verhogen.
  • Traject Leiden om te boeien en binden: voor leidinggevenden die een positieve leiderschapsstijl willen ontwikkelen.
  • Traject Veerkrachtig Starten: voor starters die meer ondersteuning wensen én voor medewerkers die starters graag willen ondersteunen als begeleiders.

Naast deze trajecten ontwikkelt het een applicatie die het welzijn van zorg- en welzijnsmedewerkers in kaart brengt: meten is weten. Via vragenlijsten en activity trackers (bv. Fitbit) verschijnen er resultaten in dashboards. Deelnemers van de trajecten Team Champions Welzijn, Leiden om te boeien en te binden, en Veerkrachtig Starten nemen automatisch deel aan de applicatie. Organisaties die niet deelnemen aan deze trajecten, maar wel geïnteresseerd zijn in de applicatie, kunnen deze ook gratis uittesten.

Teamwork makes the dream work!

APB Gouverneur Kinsbergencentrum (GKC) is de projectleider en zorgt ervoor dat het project in goede banen loopt. De uitvoering van het project gebeurt door een samenwerking tussen verschillende Vlaamse en Nederlandse partners binnen het Interreg Vlaanderen-Nederland programma VI.

Zowel kennis- en onderwijsinstellingen als zorg- en welzijnsorganisaties bundelen hier hun krachten, ieder met zijn eigen sterktes en expertise: Care Innovation Center West-Brabant (NL), Fontys Hogescholen (NL), GZA Ziekenhuizen, Karel de Grote Hogeschool, Stormin (NL), tanteLouise (NL), Thomas More Hogeschool, Universiteit Antwerpen en Zorggroep Orion.

Waarom werd Samen aan Z opgestart?

Samen aan Z situeert zich binnen de beleidslijn Anders Werken van GKC. Het personeelstekort in de zorg blijft een uitdaging en vanuit GKC willen we zorg- en welzijnsorganisaties hierin ondersteunen. In dit opzicht voerden we in 2021-2022 vanuit GKC ook het pilootproject 'Blijf aan Z' uit. Samen aan Z bouwt verder op de inzichten en resultaten van dit project.

Hoe lang loopt dit project?

Samen aan Z is gestart op 01/05/2023 en loopt tot 30/04/2026.

Alle partners in beeld: