De meeste mensen hebben wel al van mantelzorg gehoord maar vaak weten ze niet dat ze zelf ook mantelzorger zijn. Nochtans is mantelzorg een belangrijke hoeksteen in onze zorg voor anderen. Uit recente cijfers blijkt dat 33% van de Vlaamse bevolking van 18 jaar en ouder mantelzorg verleent, of verleende in het afgelopen jaar. En in bijna 7 op de 10 gevallen ontvangen Vlaming die een zorgnood hebben de hulp van familie, vrienden, buren of kennissen.

Zorggroep Orion

Wie is mantelzorger?

  • Stel, je neemt buitengewone zorg op voor je partner, je moeder, je kind;
  • Of buren nemen zorg op voor een zorgbehoevende buurman of buurvrouw;
  • Of je ondersteunt op lange termijn mensen waarmee je een persoonlijke
    band hebt.

Dan ben jij mantelzorger. Als mantelzorger neem je zorg op omdat de situatie zich voordoet en omdat je een persoonlijke band hebt met de zorgvrager. Mantelzorger zijn is geen beroep en het is ook geen vrijwilligerswerk. Je weet doorgaans niet meer wanneer het begon en wanneer de zorg zal eindigen. Het is belangrijk te weten dat je de mate van zorg verlenen zelf in de hand hebt en kan bepalen.

Soms kan de zorg zwaar zijn. Je hebt mogelijk behoefte aan een luisterend oor. Waar kan je dan als mantelzorger terecht? Wel, onze dienstencentra en mantelzorgcoördinator leiden je graag naar de geschikte zorgpartners of informatie toe. Neem dus gerust contact op!

Onze mantelzorgcoördinator is er om jou te ondersteunen en informeren.

Onze mantelzorgcoördinator Ingrid is zeer vaak te vinden in onze dienstencentra. Je kan haar ook direct contacteren via ingrid.jansen@zorggroep-orion.be of bel even naar ons onthaalteam op  +32 014 28 40 00. Zij brengen jou met Ingrid in contact.

Mantelzorgcafé De Vier Wegen: een initiatief vanuit de regio

Het Mantelzorgcafé is dé ontmoetingsplaats voor mantelzorgers, jong of oud en van alle mogelijke achtergronden. Iedereen die kort- of langdurig zorgt voor een zorgbehoevende of dit ooit gedaan heeft, is welkom tijdens de Mantelzorgcafés. Want iedere mantelzorger verdient erkenning voor de belangrijke rol die zij spelen binnen onze maatschappij!

Als gemeenten Beerse, Vosselaar, Turnhout en Oud-Turnhout willen wij mantelzorgers samenbrengen en ondersteunen.  Om beurten organiseren wij een Mantelzorgcafé in onze gemeente. Daar ontmoeten mantelzorgers elkaar om te luisteren naar een interessante gastspreker, om tips & tricks uit te wisselen, hun verhaal te doen of gewoon even te ontspannen. Je vindt ons programma terug op de website: https://www.mantelzorghub.be/cafes/de-vier-wegen

Zorggroep Orion
Zorggroep Orion
Zorggroep Orion

Beschikbaar in deze woningen

No items found