De volgorde op de  wachtlijst wordt bepaald door de inschrijvingsdatum.  Om effectief opgenomen te kunnen worden in De Wending of De Vliet dient men een zekere graad van zorgbehoevendheid te hebben op lichamelijk vlak en/of problemen te hebben met het geheugen. Neem daarom altijd contact op met Anita of Annemie van de sociale dienst. Zij hebben zicht op de meest recente stand van zaken. Hun contactgegevens vind je HIER.