Saskia is psychologe in woonzorgcentra De Wending en De Vliet

De bewoners van De Vliet en De Wending beschikken over een psychologe in huis waarbij ze terecht kunnen. Mentaal welzijn is belangrijk. Saskia Baert licht toe hoe ze als psychologe zich inzet voor onze bewoners.

Wat doet een psycholoog juist?

In de eerste plaats is dat een luisterend oor zijn. Bij een psycholoog kun je je verhaal kwijt en die psycholoog blijft bij jouw verhaal. We gaan dus niet spiegelen met onze eigen ervaringen. De essentie, voor mij, is om werk te maken van een goed gesprek. Een psycholoog durft alle mogelijke vragen te stellen. Bijgevolg kun je bij een psycholoog ook met alles terecht in een vertrouwelijke sfeer. Een psycholoog kan ook helpen bij mensen die worstelen met steeds terugkerende, negatieve gedachten en cirkelredeneringen door daar een mogelijke uitweg aan te bieden aan de hand van gesprekken of bepaalde denktechnieken.

Zorggroep Orion

Wat zijn typische problemen bij onze bewoners?

Het kan natuurlijk vanalles zijn. Maar het zijn zeker de grote emoties. Het gaat vaak over verlieservaringen, ik denk aan verlies van fysieke of mentale mogelijkheden, verlies van dierbaren. Ze worstelen ook met verdriet of bepaalde angsten. Door hun leeftijd zijn dit ook vaak zaken waar ze niets meer aan kunnen veranderen. Via een goed gesprek kunnen ze hier misschien wel beter mee leren omgaan.

“De essentie is om werk te maken van een goed gesprek”

Saskia Baert

Welke oplossingen kun je hen bieden?

Moeten we we per se in oplossingen spreken? Ik kijk met de bewoners hoe ze kunnen proberen bepaalde zaken te verwerken. We bespreken ook welke waarden voor hen echt belangrijk zijn in het leven. En hoe we met die waarden op een realistische wijze kunnen omgaan omdat ze daar nu eenmaal bepaalde verwachtingen bij hebben. Lange termijndoelstellingen worden moeilijk. Dus laten we samen met de bewoner de lat niet té hoog leggen en vooral bekijken hoe ze toch een waardevol leven kunnen leiden dat voor hen voldoening brengt. We bekijken het van dag tot dag en zo wordt de druk van alle moetjes op lange termijn ook veel kleiner en het leven veel overzichtelijker. Het mentaal sterker maken van bewoners doe ik in de eerste plaats met gesprekken. Ik zie ook snel waar iemand voor open staat… Met relaxatiesessies of mindfullness technieken kunnen we ook heel wat bereiken.

Hoe ga je onze bewoners kunnen bereiken?

Ik loop langs, ik ga naar de plaats waar de bewoner zich het beste voelt… op hun kamer, op de afdeling of samen een wandeling buiten. Ik probeer de drempel zo laag mogelijk te leggen zodat mensen mij durven toelaten. In De Wending zal ik vooral de vragen beantwoorden vanuit de bewoners zelf, bij De Vliet waar mensen dementie hebben, zal ik ook in contact staan met familie en mantelzorgers. Natuurlijk signaleert het zorgteam van elke afdeling en leefgroep mij ook wanneer er een vermoeden is van iemand die baat kan hebben bij een psycholoog.

Deel