Zorggroep Orion eist onmiddellijke actie tegen discriminatie van de bewoners van assistentiewoningen op het vlak van maatregelen die tegemoetkomen aan de stijgende energieprijzen.

zorggroep-orion-actie-discriminatie-001

Beste journalist,
Beste redactie,

Zoals iedereen worden ook Zorggroep Orion in Turnhout en zijn bewoners getroffen door de sterke prijsstijgingen. Zorggroep Orion ziet zich daarbij genoodzaakt om de prijzen aan te passen aan de effectieve kostprijs om zelf niet in financiële moeilijkheden te komen.

Eind november werden de bewoners op de hoogte gebracht van de nieuwe dagprijs vanaf 1 januari, aangepast aan de indexatie en tevens een voorstel voor een nieuw energievoorschot aangepast aan de huidige, flink verhoogde energieprijzen. Een moeilijke boodschap voor iedereen. Zorggroep Orion wil echter de discriminatie aankaarten die de bewoners van assistentiewoningen treft op het gebied van maatregelen die tegemoet moeten komen aan de gestegen energieprijzen. Zorggroep Orion dringt daarom aan dat de hogere overheden hier vandaag nog werk van maken. Daarvoor stuurt Zorggroep Orion nogmaals een protestbrief aan de verschillende politieke verantwoordelijken.

Voorzitter Luc Op de Beeck klaagt deze onterechte situatie aan: “Zorggroep Orion dringt daarom aan dat de hogere overheden hier vandaag nog werk van maken. Daarvoor stuurt Zorggroep Orion nogmaals een protestbrief aan de verschillende politieke verantwoordelijken. Aan de beide koepelorganisaties VVSG en Zorgnet-Icuro wordt gevraagd om de inspanningen nog te verhogen zodat de discriminatie van bewoners van assistentiewoningen zo snel mogelijk uit de weg geruimd kan worden. Laat het duidelijk zijn, dat wij als zorggroep betrokken zijn met onze bewoners en hen niet in de steek laten.“

Bewoners van de assistentiewoningen vallen uit de boot

Bewoners die in een collectieve woonvorm wonen zonder eigen energiecontract (met één energiemeter) kunnen tot op vandaag geen beroep doen op de meeste van de ondersteunende maatregelen vanuit de verschillende overheden (federaal en Vlaams).
Vanuit de federale maatregelen doen onze bewoners weliswaar een voordeel aan het aangepaste BTW-tarief van 6%. Dit wordt immers aan het verlaagde tarief doorgerekend aan de bewoners.

Daarnaast vallen ze echter bijna overal uit de boot. Dit is fundamenteel oneerlijk en vormt volgens Zorggroep Orion een duidelijke discriminatie van bewoners van assistentiewoningen.

De meest kwetsbare bewoners van onze assistentiewoningen (en ook woonzorgcentra trouwens) worden uitgesloten van het sociaal tarief. Het sociaal tarief kan een buffer vormen tegen grotere problemen. Dit betekent voor deze groep dikwijls het verschil tussen het hoofd boven water kunnen houden of niet. Een uitbreiding van het sociaal tarief naar de bewoners van assistentiewoningen (en woonzorgcentra) is nodig.
De federale overheid heeft aangekondigd dat ook collectieve woonvormen in aanmerking komen voor een basispakket energie (eerste en tweede pakket). Dit gebeurt echter niet automatisch. Daarvoor moet een bijkomende aanvraag ingediend worden via een apart formulier. Tot op heden is niet duidelijk hoe dat precies in zijn werk gaat en het is wachten tot 2023 om de werkwijze te kennen. Dat net de meeste kwetsbare mensen moeten wachten tot een formulier “klaar” is, doet ernstige vragen rijzen over de prioriteiten die gesteld worden. Onze bewoners hebben net nu nood aan extra ondersteuning.

Daarnaast wordt ook vanuit Vlaanderen geen extra inspanning geleverd voor bewoners van assistentiewoningen om de energiefactuur betaalbaarder te maken. Voor de woonzorgcentra en de centra voor dagverzorging wordt een extra inspanning gedaan maar dat wordt om onduidelijke redenen niet doorgetrokken naar bewoners van assistentiewoningen. Dat is heel spijtig want bij o.a. de COVID-maatregelen werden de assistentiewoningen wel dikwijls beschouwd als gelijkwaardig aan woonzorgcentra. Assistentiewoningen behoren ook tot de waaier aan passende woonvormen voor (kwetsbare) senioren.

Afspraken op lokaal niveau

Ondertussen worden op lokaal niveau afspraken gemaakt met het lokaal bestuur en het OCMW om de bewoners van de assistentiewoningen verder te ondersteunen waar nodig. De bewoners van de assistentiewoningen kunnen bij problemen of vragen rond dit thema terecht bij hun woonassistent. De woonassistenten kennen ook de weg naar OCMW of eventueel andere instanties die de bewoners kunnen verder helpen waar dit noodzakelijk is.

Met dank voor de verspreiding van deze informatie.

Niet voor publicatie - perscontact

Voor een reactie of het inplannen van interview met Zorggroep Orion i.v.m. dit persbericht kan je terecht bij je perscontact: Katrien Adriaens - katrien.adriaens@zorggroep-orion.be - 0478 517801.
Alle beeldmateriaal in dit persbericht kan je downloaden in een goede resolutie door te klikken op de afbeelding.

Deel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *