Zorggroep Orion heeft met aandacht de nieuwe informatie van de Nationale Veiligheidsraad van 15 april gevolgd. Hierbij is ons niet ontgaan dat bewoners van woonzorgcentra elk recht hebben op het bezoek van één en steeds één en dezelfde persoon indien deze persoon de voorbije twee weken symptomenvrij is van Covid-19. Wij waarderen en delen de bezorgdheid om het psychosociale welzijn van onze ouderen o.a. in de woonzorgcentra. Wij wachten op dit ogenblik de richtlijnen van Minister Wouter Beke af over de startdatum en het correcte kader waarbinnen deze maatregel op een veilige, controleerbare manier kan ingevoerd worden. Het welzijn en de gezondheid van onze bewoners en medewerkers staan hier voorop.
Dit betekent concreet dat wij nu nog geen bezoekers kunnen verwelkomen in WZC De Vliet en WZC De Wending.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID VOOROP – DAAROM BLIJVEN ONZE DEUREN NOG EVEN GESLOTEN VOOR BEZOEKERS

Zodra wij volledige duidelijkheid hebben over de correcte procedures, kunnen wij inschatten of en hoe wij deze maatregel invoeren.
Ons zorgteam zet zich op dit ogenblik zeven dagen op zeven maximaal in om al onze bewoners op een optimale wijze te verzorgen in onze woonzorgcentra. Wij vragen daarom ook begrip en geduld aan bewoners, familie, mantelzorgers en direct betrokkenen, zodat wij in alle sereniteit de correcte beslissing kunnen nemen. Wij blijven hierover transparant communiceren en houden alle betrokkenen op de hoogte via onze geijkte communicatiekanalen. Bewoners, familieleden en medewerkers zijn de eersten op onze lijst om op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen.

Zorg goed voor elkaar.

Luc Op de Beeck – voorzitter Zorggroep Orion

Bart Michielsen – algemeen directeur Zorggroep Orion

Deel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *